I Lergrovas keramikverkstad i Agnäs, Västerbotten, tillverkas brukskeramik i stengods. Kärleken till hantverket och materialet är det som driver produktionen, allt tillverkas för hand och leran formas på drejskivan till funktionella, vackra föremål. Välkommen.”

-Krukmakarmäster/ Ida Persson”

120 SEK
120 SEK
450 SEK
225 SEK
225 SEK
225 SEK
250 SEK
690 SEK
450 SEK
3 700 SEK
3 700 SEK