Välkommen till Lergrova!

I verkstaden i Agnäs, Västerbotten, tillverkar jag brukskeramik i Stengods. Kärleken till materialet och hantverket är det som driver produktionen. Allt tillverkas för hand, leran formas på drejskivan till vackra bruksföremål som sedan omsorgsfult packas och skickas till återförsäljare och kunder världen över.

                                                                              / Krukmakarmäster, Ida Persson

span slot="translation-backtotop" class="brew--back-to-top-link-text">