I Lergrovas keramikverkstad i Agnäs, Västerbotten, tillverkas brukskeramik i stengods. Kärleken till hantverket och materialet är det som driver produktionen, allt tillverkas för hand och leran formas på drejskivan till funktionella, vackra föremål. Välkommen.

/ Krukmakarmäster, Ida Persson

250 SEK
120 SEK96 SEK
450 SEK
3 700 SEK
3 700 SEK
120 SEK
450 SEK
690 SEK
225 SEK
225 SEK
225 SEK